Hành trình du xuân của ban lãnh đạo cùng các công nhân viên trong công ty tại chùa Bái Đính và khu du lịch Tràng An tỉnh Ninh Bình.

45cc0282b69b58c5018a

0d6be64e4957a709fe46 3df851dcfec5109b49d4 45cc0282b69b58c5018a 71ce29849d9d73c32a8c 77b153fde7e409ba50f5 eeee1ec8b1d15f8f06c0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *