Gia công cốp pha cột điều áp thủy điện Lai Châu với tiến độ cực nhanh và đường kính chuẩn từng milimet tại Huy Thành.

e94387d431e7dfb986f6

0d944597a8a246fc1fb3 8a35f0b8468ba8d5f19a 76dc7050c663283d7172 0978792294177a492306 e94387d431e7dfb986f6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *