SẢN PHẨM

CỐP PHA, GIÀN GIÁO XÂY DỰNG, VÁN PHỦ PHIM,TIZEN, BÁT CHUỒN.

Đĩa hoa thị, ring lock

CỐP PHA, GIÀN GIÁO XÂY DỰNG, VÁN PHỦ PHIM,TIZEN, BÁT CHUỒN.

Cốp pha, giàn giáo xây dựng…

THÉP CUỘN, TẤM LÁ CÁC LOẠI

Thép cuộn

THÉP CẮT BẢN MÃ, CẮT CNC PLASMA, CHẤN ĐỊNH HÌNH, XÀ GỒ U, C, Z...

Thép bản mã, chấn định hình

THÉP CẮT BẢN MÃ, CẮT CNC PLASMA, CHẤN ĐỊNH HÌNH, XÀ GỒ U, C, Z...

Xà gồ C, Z…