Bát chuồn, cốc chuồn, kẹp bướm.

Bát chuồn,cốc chuồn, kẹp bướm được dùng để vặn vào hai đầu ty ren và có công dụng xiết khóa, kẹp ty ren thô, ren vuông, ty răng vv…cố định khoảng cách hai tấm cốp pha trước khi đổ bê tông.
Bát chuồn, cốc chuồn được sản xuất: đúc từ gang có có nhiều loại kích cỡ khách nhau.
Bát: 12,16,17
Cốc: 12,17