Van và ống thủy điện phục vụ cho công trình thủy điện Nậm Sì Lường – Lai Châu.

d2c2db7a08ade6f3bfbc

48e3bd992e52c00c9943 834f2afcf92b17754e3a ceec485a9b8d75d32c9c d2c2db7a08ade6f3bfbc d58ff53326e4c8ba91f5 f54770f8a32f4d71143eVan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *