Với ưu thế là nhà sản xuất đi tiên phong trong lĩnh vực sản xuất giáo ( giáo hoa thị, giáo nêm, ringlock…) giáo của Huy Thành đã đạt được sự tin tưởng của những công trình nhà nước lớn và sự tin tưởng của mọi công trình.

ed22a00437cfd99180de

77a6adf93a32d46c8d23 78f0b2aa2561cb3f9270 476ed34a4481aadff390 546e273db0f65ea807e7 661e8c4f1b84f5daac95 942dd40a43c1ad9ff4d0 98864bd0dc1b32456b0a 289581cb1600f85ea111 6857590acec1209f79d0 bdc86283f5481b164259 ed22a00437cfd99180de f703ad563a9dd4c38d8c ếFullSizeRender FullSizeRender-1 IMG_5643

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *